Oplever du udfordringer med meget fyldte skraldespande så se her…

Indsamling af affald

Vi har fortsat indstillet al kørsel og indsamling af affald i renosyd pga. sne. Der ligger stadig meget sne, og vejene er ikke farbare for vores tunge køretøjer.

Derfor aktiverer renosyd nu særlige foranstaltninger i vinterberedskabet. Dette skal sikre at borgerne kan komme af med ekstra affald.

Har du meget fyldte beholdere?

Oplever du udfordringer med meget fyldte beholdere, kan du fylde en ekstra sæk med restaffald og sætte den ud til beholderne på næste planlagte tømmedag, så tager vi den med uden beregning.

Du kan også benytte vores tilbud om at aflevere det på genbrugspladsen.