Hermed inviterer vi alle til generalforsamling i Klank Svømmecenter

Hermed inviterer vi alle til generalforsamling torsdag d. 23. marts kl. 19,00

Alle medlemmer, og ALLE andre der er interesseret i at høre mere om vores arbejde for at få et svømmecenter til Galten-Skovby er velkomne til at deltage.

Tilmelding
Vi vil sætte pris på en tilmelding til generalforsamlingen her i eventet, så vi har en ide om, hvor mange der kommer.

Kontingent for 2023
Vi minder om, at man naturligvis skal være medlem og have betalt kontingent for 2023 for at have stemmeret ved generalforsamlingen.

Kontingentet er kr. 200,00, som kan indbetales via mobilepay på 12505.
Husk at skrive e-mail og mobilnr.

Vi glæder os til at se jer
På vegne af bestyrelsen,

Bestyrelsesformand
Birgitte Majgaard

Klank Svømmecenter

Facebook